Vi erbjuder föreläsningar på engelska om det engelska rättssystemet, folkrätten, mänskliga rättigheter, avtalsrätt och barnens rättigheter.

Inspirationsföreläsningar för lärare inom entreprenörskap

Inspirationsdagar för engelsklärare med idéer att använda i klassrummet

Föreläsningar om sociokulturella skillnader och hur man lyckas i affärer i ett engelsktalande land