Vi erbjuder individualiserad coachning i affärsengelska anpassad till varje företag eller organisationers specifika behov för grupper eller individer. Målet med coachingen är att förbättra varje deltagares engelska och ge dem självförtroendet att göra affärer utomlands. Detta i sin tur kan leda till nya kunder. För att underlätta för kunden kan möte ske på valfri plats och tid. För varje coaching tillfälle får kunden individuell feedback och tips om hur man förbättrar sin engelska.
Inspire and Aspire kan erbjuda coaching i följande:

• Presentera företaget eller organisation för potentiella kunder och besökare.
• Beskriva produkter och tjänster i detalj.
• Telefonetikett - lyssna på viktig information och ta meddelanden och kontaktuppgifter.
• Korrespondens via e-post och företagsbrev.
• Rätt språk för förhandlingar och möten.
• Beställningar och förfrågningar
• Specifik vokabulär för varje typ av arbete.
• Aktuellt affärsordförråd.
• Konversationer för affärsluncher och andra sociala tillfällen.
• Diskussioner för att förbättra flyt och för att bygga upp förtroendet att tala mer.
• Hur kan man hantera klagomål och fel på ett artigt och hjälpsamma sätt.
• Uttal - arbetar med de ord som är svåra att uttala
• Brittisk och andra engelsktalande länders kultur och affärsetikett
• Engelska för affärsresa
• Juridisk engelska