.

Vi erbjuder individualiserad undervisning/coachning i engelska anpassad till varje kommun, statlig förvaltning eller organisationers specifika behov för grupper eller individer. Målet med undervisning/coachningen är att förbättra varje deltagares engelska och ge dem självförtroendet att våga använda engelska språket i arbetet och på uppdrag utomlands. Detta i sin tur kan leda till nya kontakter för att utveckla den egna organisationen. För att underlätta för er kan möte ske på valfri plats och tid. För varje undervisning/coachnings tillfälle får kunden individuell feedback och tips om hur man förbättrar sin engelska.
Inspire and Aspire kan erbjuda coaching i följande:

• Presentera  organisationen vid utlandsbesök och när man tar emot besökare från andra länder.
• Beskriva verksamheter och tjänster i detalj.
• Telefonetikett - lyssna på viktig information och ta meddelanden och kontaktuppgifter.
• Korrespondens via e-post och brev
• Rätt språk för förhandlingar och möten.
• Bokningar och förfrågningar
• Specifik vokabulär för varje typ av arbete.
• Aktuellt relevant ordförråd.
• Konversationer för luncher och andra sociala tillfällen.
• Diskussioner för att förbättra flyt och för att bygga upp förtroendet att tala mer.
• Hur kan man hantera klagomål och fel på ett artigt och hjälpsamma sätt.
• Uttal - arbetar med de ord som är svåra att uttala
• Brittisk och andra engelsktalande länders kultur och offentlighets etikett
• Juridisk engelska