Vi erbjuder korrekturläsning av nyhetsbrev, hemsidor, produkt- och företags broschyrer och kataloger, PowerPoint-presentationer och företagets brevpapper på engelska.
Korrekturläsning av avhandlingar och annan akademisk litteratur.