Let´s talk!

Konversation är viktigt för att utveckla din engelska och bygga upp ditt ordförråd.

Vi utvecklar din förmåga att kunna konversera inom många olika områden som rör ditt arbete och fritid. Målet är att utveckla din sociala förmåga, allt för att rusta dig för lyckade möten på engelska. 

Vi kan genomföra detta individuellt eller i grupp. Utbildningen kan genomföras på din arbetsplats, i våra lokaler och som Pedagogisk promenad, över en lunch eller vad vi kommer överens om. 

Konsten att samtala är viktigt för att nå framgång inom affärsvärlden där även socialkonversation är viktigt för att vinna över förtroendet hos kunden och skapa förutsättningar för framtida affärer.